Hopp til innhald

GE448 Snø og snøskred

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Kurset dekker prosessene som fører til dannelse av lag i snødekket, og fokuserer spesielt på snøskred som en geohazard. I tillegg behandler kursstudiene målemetoder som brukes til å beskrive og evaluere fysiske og mekaniske snødekkegenskaper: 

1. Snødekke prosesser

a) Snø som nedbør

b) Snø på bakken

c) Måleteknikker

2. Snøskreddannelse

a) Stabilitet av Snødekket

b) Prosesser som påvirker stabiliteten i snødekket

c) Bruddmekanikk

d) Kjennetegnene til romlige variabler i snøpakkene

e) Måleteknikker

3. Snøskredfarevaluering og reduksjon

a) Generell risikostyring

b) Farezonering

c) Snøskred dynamikk, inkludert modellering

d) Beskyttelsesforanstaltninger

e) Skredbeskyttelse

f) Effekter av klimaendringer

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunnskap om hvordan vær og klima påvirker snøfordeling, fra mikroskala til ørogen skala.
 • Innsikt i de fysiske prosessene som fører til dannelse av snø i atmosfæren, og metamorfisme av snø på bakken.
 • Kunnskap om ulike typer snøskred, skreddannelsesprosesser, og måleteknikker for å evaluere snødekket stabilitet.
 • Kunnskap om skred hazard analyse og mitigation teknikker.

 Ferdigheiter

 • Vurder en snøskredhendelse, med hensyn til de underliggende fysiske prosessene på mikroskalaen og makroskalaen.
 • Bruk konseptuelle og teoretiske argumenter i diskusjonen om utviklingen av skredrisiko over korte og lange tidsskalaer, og som følge av endringer i klimaet.
 • Analyser data fra et bredt spekter av relevante kilder for å løse spesifikke spørsmål om snødekket, skredfarer og prosessene som forbinder dem.
 • Identifisere og utnytte relevant forskningsresultater fra vitenskapelige tidsskrifter.

 Generell kompetanse

 • En forståelse av de store emnene, fakta og problemstillinger knyttet til snødekket og skredformasjon, og skredfarevaluering.
 • Les, analyser og presenter snøskred relevant vitenskapelig litteratur og bruk relevant vitenskapelig terminologi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Emnet byggjer på: FY400:  Fysikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Gruppearbeid

Feltarbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • GE4-303 - Snø og snøskred - Reduksjon: 10 studiepoeng