Hopp til innhald

ING3056 Reguleringsteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Innholdet i faget er relatert til temaer innen automatisering/regulering av industrielle prosesser, herunder matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, samt innstilling av standardregulatorer (P, PI, PID).

Innhold: Introduksjon til matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, blokkdiagram, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, standardregulatorer (P, PI, PID), tilbakekopling.

Læringsutbytte

Kunnskap: 

  • Å forstå konseptet matematisk modellering og simulering. Studenten skal forstå konseptet med negativ tilbakekopling
  • Å forstå hvordan et reguleringssystem fungerer, og hvordan en PID-regulator kan benyttes til å styre prosessvariabeler

Ferdigheter: 

  • Å kunne sette modellene opp på tilstandsromform og utføre linearisering.
  • Å representere matematiske modeller ved hjelp av blokkdiagram
  • Finne transferfunksjoner og utføre frekvensresponsanalyse av modeller.
  • Å utføre stabilitetsundersøkelse og stille inn standard regulatorerer (P, PI, PID).
  • Kunne lage modeller i Matlab/Simulink for et reguleringssystem og utføre simuleringer

Generell kompetanse: 

  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende systemforståelse og reguleringsteknikk.

Krav til forkunnskaper

Nei 

Anbefalte forkunnskaper

  ING1021 Rekker og funksjoner av flere variable

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted/dataøvinger med bruk av MATLAB/Simulink. Teoretiske regneøvinger. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Det gis 5 innleveringer i løpet av semesteret. 4 av disse må være godkjent av foreleser senest 3 uker før eksamensdato.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.).

Mer om hjelpemidler