MOA270 Stedsforming og infrastruktur

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Anbefalte forkunnskaper

Ja. See English description.