Hopp til innhald

NAB3006 Kystnavigasjon for kadettfarledsbevis

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Kurset er fokusert rundt kystseilas langs norskekysten. Kurset følger et modellkurs godkjent av Kystverket, og gir grunnlag for at kandidatene kan søke kadettfarledsbevis.

Det vil være en egenandel på emnet. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

  • Kan redegjøre for regelverk som regulerer farledsbevis, sjømerker, fyrkarakterer og sjøkartinformasjon.

- Ferdigheter:

  • Kan bruke peilinger, radar, ECDIS, farledsoppmerkinger, klareringsavstander og parallellindekser i forbindelse med kystnavigasjon.

- Generell kompetanse:

  • Kan planlegge og gjennomføre kystseilas på simulator.

Krav til forkunnskaper

NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II og NAB2014 Navigasjon III, eller tilsvarende.

Merk: Emnet har begrenset antall plasser og er kun åpent for 3. års studenter. Søknad om plass skjer via Studentweb innen nærmere angitt dato. Rangering av søkere skjer på grunnlag av gjennomsnittskarakter i fagene som er forkunnskapskrav, og deretter loddtrekning.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen endring

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og simulatorøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

100 % godkjent gjennomførte simulatorøvelser.  

Merk: En forutsetning for å få gjennomføre simulatorøvelser, og dermed godkjent arbeidskrav, er at man må anskaffe sjøkart 17, 19, 21 og 23, oppdatert til siste rettelse.

Vurderingsform

Praktisk/muntlig eksamen. Bestått / ikke bestått.

Merk: Eksamen består av planlegging av seilas og deretter praktisk gjennomføring av planlagt seilas på simulatoren. Hvis kandidaten ikke består planleggingen, vil dette automatisk føre til at eksamen ikke er bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Parallellforskyver og stikkpasser.

Mer om hjelpemidler