Hopp til innhald

ELE301 Industriell IT

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler temaer innen fagfelt systemutvikling for tekniske anvendelser. Programmeringsspråket er C#.

Innhold

 • Programutvikling for tekniske datasystemer
  • Programmering for pågående fysiske aktiviteter: programmering for sanntid, programmering med tråder, synkronisering av tråder)
  • Introduksjon i datanettverk/nettverkskommunikasjon: nettverksenheter, IP protokoll (og relaterte begrep), TCP/UDP protokoller og relaterte nettverks-/WWW teknologier
  • Programmering for nettverk: sockets, klient-server kommunikasjon, web-tjenester og «service oriented programming». Serialisering/deserialisering med JSON.
 • Design av databaser og programmering mot databaser
  • SQL Databaser. Oppbygning av databaser, SQL DDL/DML. MsSQL. Programmering mot databaser.
 • Underveis vil følgende tema vil bli tatt opp (enten direkte eller indirekte) og relatert til prosjektoppgave:
  • Standarder/begrep i industri: ISA-95, DCS, SCADA, ¿
  • Begrep relatert til utveksling av informasjon i nettverk: HTTP, XML, ¿
  • IT sikkerhet i tekniske systemer: konfidensialitet og integritet av data, autentisitet (av brukere), tilgjengelighet av tjenester. Kryptering av informasjon med C#.
 • Emnet vil inneholde praktisk prosjektarbeid med applikasjonsutvikling for teknisk anvendelse: utvikling av programmer som kommuniserer mot sensorer/kontrollenheter, utvikling av distribuerte systemer, programmering mot databaser, og / eller programmering mot web-tjenester
 • Praktisk arbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hvordan moderne datasystemer inngår i ulike tekniske og industrielle datasystemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hvordan man utvikler og benytter tekniske og industrielle datasystemer.

Ferdigheter

 • Kandidaten har kompetanse til å implementere moderne industrielle datasystemer.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innen fagfelt systemutvikling for tekniske anvendelser.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE102 - Programmering og mikrokontrollere

ELE124 - Videregående programmering

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktisk arbeid i klasserommet. Arbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre obligatoriske øvinger og en større prosjektoppgave må være godkjente.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Skriftlig/praktisk eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved færre oppmeldte enn 10 kan muntlig eksamen bli gitt.

Hjelpemidler ved eksamen

PC. All skriftlig / elektronisk dokumentasjon for kurset.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE107 - Industriell IT - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOE058 - Industriell IT - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • IN2-301 - Industriell IKT - Reduksjon: 5 studiepoeng