Hopp til innhald

NAB1022 Kjemi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

 Grunnleggende kjemi med spesielt fokus på den maritime tilknytningen.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studenten kan gjøre rede for:

 • Atomets oppbygning, periodesystemet.
 • Grunnstoffene, kjemisk binding.
 • Reaksjonsligninger, støkiometri.
 • Oksidasjon og reduksjon.
 • Nomenklatur, kompleksioner.
 • Aggregattilstandene, gasslovene.
 • Løsninger.
 • Syrer og baser.
 • Elektrokjemi.
 • Organisk kjemi.
 • Korrosjon.
 • Egenskaper ved lasten.
 • Kontroll av farer.
 • Sikkerhetsutstyr.
 • Entring av tanker.
 • Gassmåling og gassfrigjøring.

 

- Ferdigheter:

 • Studentene kan anvende faglig kunnskap til å diskutere sentrale problemstillinger om bord på skip. Eksempler på slike problemstillinger er
  • korrosjon og korrosjonsbeskyttelse,
  • bunnstoffer,
  • behandling av ballastvann,
  • produksjon av drikkevann,
  • oljeutslipp,
  • forurensning til luft,
  • giftighet av stoffer,
  • behandling av tanklaster
  • etc.

- Kompetanse:

 • Oppfyller deler av kravene for sertifisering i tankoperasjoner i henhold til IMOs modellkurs 1.02 (2.1, 2.2, 2.3, 3.1-3.6), 1.04 (1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4) og 1.06 (1.2, 2.1-2.4, 3.1-3.5).

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske innleveringer. Alle tre må være godkjent for å ta eksamen. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer, karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) utdeles.

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX.

Mer om hjelpemidler