Hopp til innhald

NAB3018 Maritim kommunikasjon

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir opplæring som er nødvendig for å løse radiooperatørsertifikat (GOC).

Studentene får bare mulighet til å ta kurset en gang. Dersom en har meldt seg opp, men ikke fullfører uten gyldig grunn, vil ikke høgskolen dekke kostnader for nytt kurs. 

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne redegjøre for bruk av radioutstyr med tilhørende teori.

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne operere som radiooperatør om bord i skip.

- Kompetanse:

Faget oppfyller kravene til å løse GMDSS GOC sertifikat og dekker relevante krav i STCW 78 as amended, tabell A-II/1, A-II/2 og A-IV/2.

Krav til forkunnskaper

Minimum 70 studiepoeng produsert innenfor studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesninger og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent passeringstest levert av Telenor og obligatorisk fremmøte på alle deler av faget. Arbeidskravene er bare gyldig det semesteret de blir tatt.

Vurderingsform

Praktisk/muntlig eksamen i radiostasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

ALRS Vol 5 GMDSS

Alle oppslag ved radiostasjon.

Alle publikasjoner i radiostasjon.

Radiodagbok.

Egen PC ved digital passeringstest.

Mer om hjelpemidler