Hopp til innhald

ELE205 Videregående programmering

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler tema innen teoretisk og praktisk objektorientert programmering relevante for fagfelt automatisering.

Programmeringsspråk er C#.

Innhold

 • Objekt-orientert programmering
 • GUI, Hendelsesdrevet programmering
 • Unntakshåndtering
 • Data strukturer (Collections)

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om utvikling av objekt-orienterte programmer,
 • har kunnskap om datastrukturer for effektivt organisering av informasjon og algoritmer knyttet til disse,
 • kjenner til ulike teknologier for praktisk utvikling av strukturerte dataprogram for større informasjonssystem.

Ferdighet:

Kandidaten:

 • kan bruke datastrukturer og algoritmer for effektiv behandling av informasjon,
 • behersker planleggings-, implementasjons-, feilsøkingsmetodikk og bruk av relevante programvare for å kunne arbeide strukturert og målretta,
 • kan arbeide både sjølvstendig og samen med andre i ingeniørfaglege prosjekter,
 • har erfaring med praktisk bruk av objekt-orientert design, datastrukturer og algoritmer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle faglig informasjon knytet til teorier, problemstillinger og løysinger innenfor fagfeltet objektorientert programmering.
 • Kandidaten kan designe, implementere, utvikle og teste objektorienterte programmer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE102 Programmering og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, LAB/prosjekt arbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjente innleveringer

Vurderingsform

 • Digital eksamen, 4 timer.
 • Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.
 • Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler ved eksamen: alle materialer og PC. Det er ikke lov å kontakte med andre i løpet av eksamen. 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE124 - Vidaregåande programmering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE205D - Vidaregåande programmering - Reduksjon: 10 studiepoeng