Hopp til innhald

ELE119 Kraftelektronikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg grunnleggende emner innen krafteletronikk, omforming og styring av elektrisk effekt ved bruk av halvlederteknologi.

Innhold:

 • Krafthalvledere
 • Effekt beregninger
 • Likeretting: diodebro og tyristorbro.
 • DC-DC omformere
 • Vekselretting
 • Kraftforsyninger
 • Dynamiske simuleringer.
 • Industrielle anvendelser til motordrift
 • DC-motor kontroll
 • Induction motor control
 • SVPWM
 • Beregnings-, simulerings-, analyseverktøy blir benyttet.
 • Praktisk laboratoriearbeid og simulering ved Matlab/Simulink er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten skal få kunnskap om forskjellige kraftomformere som likerettere, frekvensomformere og annen kraftelektronikk som brukes i industrien.
 • Kandidaten vil få grunnleggende kunnskap om industrielle applikasjoner ved bruk av halvledere og forskjellige kraftomformere.
 • Kandidaten skal få grunnleggende kunnskap om likestrømsmotordrift og induksjonsmotordrift med SVPWM ved bruk av halvledere og forskjellige kraftomformere.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan avklare kjennetegn ved kraftelektronikksystemer og et bredt spekter av kraftelektronikkapplikasjoner.
 • Kandidaten kan beskrive og analysere grunnleggende kraftkonverterer topologier og forstå den toveis kraftstrømmen til kraftelektroniske systemer.
 • Kandidaten kan forstå og analysere harmoniske komponenter og enkle filtre.
 • Kandidaten har grunnleggende forståelse av simuleringsverktøy og kan gjøre enkle designhensyn for kraftelektronikksystemer.
 • Kandidaten kan jobbe både uavhengig og sammen med andre i ingeniørprosjekter.

Kompetanse

 • Kandidaten skal ha kompetanse i teori, problemanalyse og løsninger på problemene innen elektroteknikk.

Krav til forkunnskaper

ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Emner fra studiets første to år.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene i Bergen vil få forelesninger og regneøvelser.

Studentene i Førde vil få et digitalt-nettbasert undervisningsopplegg fra Bergen. Studentene i Førde vil også få tre heldagssamlinger med faglærer.

Alle studenter må gjennomføre laboratorieøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 godkjente øvingsoppgaver, 5 godkjente laboratorieoppgaver.

Øvingsoppgavene inngår som forarbeid i laboratorieøvingene. Der er obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Vurderingsform

4 timer skriftlig eksamen med fysisk oppmøte på studiested. Elektronisk innlevering. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Alle typer kalkulator, nettbrett, og bærbar PC er tillatt.
 • Alle skriftlige og lokalt lagrede elektroniske notater og dokumenter er tillatt.
 • Spørsmål og avklaringer med faglærere er tillatt.
 • Bruk av internett er ikke tillatt, med unntak for levering av eksamensbesvarelse.
 • Kommunikasjon med andre personer under eksamen er ikke tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE119D - Kraftelektronikk - Reduksjon: 10 studiepoeng