Hopp til innhald

ELE130 Nettverkssikkerhet

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kurset dekker klassisk kryptografi introduksjon, symmetrisk og asymmetrisk kryptering, meldingskonfidensialitet og autentiseringer; nettverkssikkerhetsapplikasjoner: nøkkeldistribusjon og -administrasjon; bruker autentisering; digital signatur; nettverkstilgangskontroll; sikkerhet på transportnivå; IP-sikkerhet; trådløs nettverkssikkerhet; skadelig programvare.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har kunnskap om sikkerhetsutfordringer i distribuerte system og om metoder og teknologier for å håndtere disse

Ferdigheter

  • Kandidaten er i stand til å vurdere sikkerhetstrusler i et gitt datanettverk.
  • Kandidaten kan bruke ulike sikkerhetsmetodikker og verktøy for å beskytte et nettverk mot trusler.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innenfor fagfeltet informasjonssikkerhet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE118 Grunnleggende nettverksteknikk eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesing, selvstudium, obligatorisk laboratorieoppgaver

Obligatorisk læringsaktivitet

6 godkjente obligatoriske øvinger og en presentasjon.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler