Hopp til innhald

MAS130 Grunnleggende elektro og automasjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende elektrofaglige temaer.

Faget er delt inn i følgende tema:

Grunnleggende elektroteknikk med effekt- og energiberegning i elektriske systemer, samt måleteknikk.

Innføring i transformatorer og trefasesystemer.

Innføring i digitalteknikk og digitale industrielle systemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har kunnskap om elektriske komponenter, kretser og kretsanalyse i likestrøms- og vekselstrømkretser.
  • Studenten har kunnskap om effekt- og energiberegninger i elektriske kretser.
  • Studenten kan beregne av statiske verdier og kretsverdier i frekvens- og tidsdomenet ved hjelp av enkle differensiallikninger, komplekse tall, viserdiagrammer og Laplacetransformasjon av elektriske kretser.
  • Studenten har grunnleggende kjennskap om transformatorer og trefasesystemer.
  • Studenten har grunnleggende kunnskap om digital kretsteknikk.
  • Studenten har grunnleggende kunnskaper om elektromagnetisme.

Ferdigheter

  • Grunnleggende måleteknikk.
  • Studenten kan arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy.
  • Studenten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

Generell kompetanse

  • Studenten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske innleveringer godkjent

3 godkjente lab-oppgaver

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 6 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebøker, notater, datamaskin, kalkulator.

En kan ikke bruke internett.

Eksamen er individuell og kommunikasjon med andre er ikke tillatt.

Mer om hjelpemidler