Hopp til innhald

MAS503 Innføring i bærekraftsanalyser

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Bærekraft er et av hovedprinsippene som styrer de fleste former for ingeniørfag i dette århundret. I dette kurset vil studentene styrke sin forståelse av begrepet bærekraft fra sin opprinnelse i 1987 til i dag, og påfølgende utvikling av analysemetoder og -verktøy. Som et resultat vil studentene bli introdusert til de vanligste metodene og verktøyene for analyse og vurdering av klimaendringer - blant annet miljø- og sosiale konsekvenser som er relevante for ingeniører, inkludert deres bruksområder og begrensninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten…

  • kjenner til ulike metoder og verktøy for vurdering av klima blant annet miljø- og sosiale konsekvensene, og metodenes begrensninger.
  • har kunnskap om sammenheng mellom bærekraft og miljø- og sosiale vurdering.

Ferdigheter

Studenten…

  • kan velge egnede vurderingsmetoder og verktøy som kan bidra til bærekraftsanalyse og -vurdering i fremtidig arbeid.
  • kan anvende klima og miljøregnskap som utgangspunkt for oppgaver, diskusjon og lignende.

Generell kompetanse

Studenten…

  • kan kommunisere med andre ingeniører om miljøaspekt og bærekreftsperspektiv i teknologiske prosjekt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende forståelse av lineær algebra.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger, selvstudium og øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig gruppebasert oppgave (2-3 studenter) med individuelt justerende muntlig eksamen.

Oppgava skal være på 2500 ord (pluss/minus 20%) uten referanser, figurer og tabeller.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler