Hopp til innhald

NAB1001 Fysikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Newtons lover i to dimensjoner, energi, impuls og bevegelsesmengde. Sirkelbevegelser med treghetsmoment og spinn. Kraftmoment og tyngdepunktsberegninger. Trykk og oppdrift. Tilstandsligningen, pVT-diagram, lengde og volumutvidelse. Bølger og enkle svingninger.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

 • Studenten har kjennskap til bevegelsesligningene, Newtons lover, rettlinjet og krum bevegelse i flere dimensjoner.

Studenten kan redegjøre for:

 • Betingelsene for likevekt i emnet statikk.
 • Gasslovene.
 • Bernouillis ligning med og uten tapsledd.
 • Akustiske og elektromagnetiske bølgefenomener.
 • Geometrisk optikk.
 • Satellittbevegelser.
 • Den allmenne gravitasjonsloven.

- Ferdigheter:

Studenten kan beregne:

 • Distanse, hastighet og akselerasjon.
 • Krefter, trykk og momenter.
 • Trykk, volum, masse og temperatur ved å bruke gasslovene.
 • Væskehastighet, trykk og høyde ved å bruke Bernouillis ligning.
 • Hastighet, frekvens og bølgelengde for akustiske og elektromagnetiske bølger.
 • Refleksjons- og brytningsvinkel.
 • Satellittbevegelser.

- Kompetanse:

Studenten kan bruke fysikkunnskapene:

 • Som et redskap i videre studium mot bachelorgrad og i sin profesjon.
 • For å bedre sikkerheten ombord.
 • I sitt arbeid med bacheloroppgaven.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Nautikk Y-vei-studenter må ha godkjende arbeidskrav i NABY0003.

Anbefalte forkunnskaper

Fysikk 1 og Fysikk 2 fra videregående, eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneverksted og lab

Obligatorisk læringsaktivitet

Innleveringer og medstudentvurderinger:

- Innleveringer: 2 av 3 innleveringer må være bestått for å få ta eksamen.

- Medstudentvurderinger: 2 innleveringer som 2 andre medstudenter har gjort skal rettes.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen)

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB009 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • RE026 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB038 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • RE026 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB1038 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • KO013 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • RØRKO013 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • RØRKO1038 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1004 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1004 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng