Hopp til innhald

NAB1026 Navigasjon I

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

INNHOLD:

 • Skipsbenevnelser
 • Skipstyper
 • Stillingsbenevnelser
 • Vaktordninger
 • Koordinater på jorda: bredde og lengde, retninger og distanser.
 • Kurser og peilinger
 • Kart: Papirkart, Kart-kataloger og målestokk.
 • Enkelt om kartprojeksjon og geodetisk datum.
 • Kartdatum (LAT, MV og HAT)
 • Sjømerker, fyr og kartsymboler.
 • Posisjoner i kartet: bredde/lengde, peiling/avstand, krysspeiling, avstand/avstand.
 • Grunnleggende planlegging av seilas i kart
 • Kartseilas.
 • Retting av kart.
 • Elektro- og radiotekniske grunnbegreper
 • AIS og AIS-SART
 • Radar, racon og SART
 • Elektroniske kart
 • Magnet- og gyrokompass med kursrettelser
 • Autopilot
 • Grunnleggende sjøveisregler - oversikt, regel 3, del C, og til slutt del B

Praktisk info:

 • Faget dekker relevante krav i henhold til STCW78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med emnene NAB1027 Navigasjon II og NAB2014 Navigasjon III danner NAB1026 Navigasjon I grunnlag for utskrivelse av kursbevis innen ARPA, AIS og ECDIS.
 • I kombinasjon med emnene NAB1027 Navigasjon II, NAB2014 Navigasjon III og NAB3010 Operativ ledelse/NABP4001 Kommunikasjon og ledelse utgjør faget grunnlaget for utskrivelse av BRM kursbevis.
 • Merk at studenten må selv skaffe seg sjøkart nummer 21 og 23 til oppstart av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har grunnleggende kunnskaper om maritime begrep, ord og uttrykk
 • har kunnskaper om Sjøveisreglene og anvendelsen av disse reglene
 • har grunnleggende kunnskaper om elektro- og radiotekniske begrep
 • har grundige kunnskaper om maritim pulsradar, ARPA, elektroniske kartmaskiner, elektroniske kart, gyrokompass, autopilot og AIS
 • har grunnleggende kunnskaper om bruk av kart for navigasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan ved hjelp av fagterminologi kommunisere med medstudenter og instruktører i simuleringssituasjoner
 • kan foreta en optimal innstilling av maritim radar på simulator, samt benytte de hjelpefunksjonene en moderne maritim radar har
 • kan benytte ECDIS til å lage ruter og monitorere seilas
 • kan bruke magnet -og gyrokompass, autopilot og AIS
 • kan utføre grunnleggende planlegging i papirkart

Kompetanse

Studenten

 • kan bestemme posisjon, kartlegge trafikk med tanke på nærsituasjoner/ sjøveisregler, samt identifisere seilingsmerke ved hjelp av elektroniske navigasjonssysteme som radar og ECDIS
 • kan bestemme posisjon ved hjelp av papirkart og optiske hjelpemidler som sjømerker o.l.
 • kjenner til utvikling av nye radar- og kompasstyper.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, kartarbeid og oppgaver, simulatorøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre skriftlige oppgaver. Alle må være godkjente.

To passeringstester (WiseFlow). Begge må være godkjente.

Ukentlige simulatorøvelser gjennom undervisningsperioden. Alle er obligatoriske. Maks 1 fravær / «Ikke godkjent».

Godkjente arbeidskrav er gyldige i tre semester.

Vurderingsform

Praktisk-muntlig eksamen, avvikles på simulator (Vektet 30%).

Skriftlig eksamen, 5t (Vektet 70%). Kan gjennomføres elektronisk.

Gradert karakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Praktisk-muntlig eksamen - stikkpasser og parallellforskyver, norsk sjøkart nr. 21 og nr. 23

Skriftlig eksamen - Godkjent kalkulator Casio fx-991EX og Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen). Formelsamling deles ut av eksamensvaktene.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB1002 - Terrestrisk navigasjon - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB1015 - Navigasjonsinstrument I - Reduksjon: 5 studiepoeng