Hopp til innhald

NAB3044 Maritime beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens, maskinlæring og digitale tvillinger

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset legger grunnlaget for å forstå og analysere informasjons- og informasjonssystemer. Den dekker også de tekniske og organisatoriske aspektene ved beslutningsstøttesystemer (DSS), samt bruk av kunstig intelligens (AI), maskinlæring (ML) og digitale tvillinger (DT) i maritime omgivelser. Kurset gir en oversikt over nyere digitaliseringsteknologier, datodrevne metoder for å lage og forenkle prediksjons-/klassifiseringsmodeller, og DT-grunnleggende. Mens kurset er brukerorientert og legger vekt på det konseptuelle grunnlaget for DSS, AI, ML og DT, inkluderer det også demonstrasjoner, laboratorietimer og case-eksempler.

NAB3044 er et valgemne - med forbehold om at valgemnet går studieåret 2024/2025, blant annet med tanke på nok oppmeldte i emnet.

Læringsutbytte

Studenten

 • har en bred forståelse av hva som påvirker beslutningstaking på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • har kunnskap om metoder og teknikker for å lage målrettet DSS
 • forstår grunnleggende konsepter og trender innen AI og ML, så vel som potensielle implikasjoner i den virkelige verden
 • kan bestemme når maskinlæring er gjennomførbart og kan brukes meningsfullt på spesifikke utfordringer
 • utnytter kraften til data og evaluere vanlige maskinlæringsmetoder for å forbedre prediktiv ytelse og avgrense beslutningsstrategier
 • har introduksjonskunnskap om digitale tvillingkonsepter, enheter, modeller og tjenester
 • er kjent med metoder innen digitale tvillinger.

Studenten

 • kan utføre grunnleggende applikasjoner av DSS, ML og DT
 • har evne til å anvende kunnskap og formidle resultater.

Studenten

 • kan kommunisere selvstendig arbeid samt DSS, AI, ML og DT terminologi
 • er klar over nye trender og innovasjoner innen områdene DSS, AI, ML og DT.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Generelle evner til å bruke digitale systemer og verktøy.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratorietimer og seminarer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Én poster/presentasjon

Vurderingsform

Mappe med to mappeelementer, 100%

Karakterskala A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Åpen bok - alt tillatt

Mer om hjelpemidler