BYG107 Stålkonstruksjonar

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til stålkonstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for dimensjonering av enklere stålkonstruksjoner.

Hovedtema:

 • Plastisk og elastisk kapasitet av bjelker, søyler, rammer
 • Torsjon, St. Venant- og hvelvningseffekter
 • Knekking og vipping av bjelker, søyler og rammer
 • Forbindelser: bolter, sveiser

Kort innføring i:

 • Plateknekking
 • Brannmotstand
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Konstruksjonsdetaljer
 • Valg av bæresystem
 • Beregning av konstruksjonselementer ved hjelp av beregningsprogram

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til stålkonstruksjoner
 • ha kunnskaper om dimensjonerende situasjoner for stålkonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av stålkonstruksjoner
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for stålkonstruksjoner

Ferdigheter

 • kunne dimensjonere enklere elementer i stålkonstruksjoner
 • kunne dokumentere beregninger for stålkonstruksjoner
 • kunne modellere og beregne enkle stålkonstruksjoner med beregningsprogram

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan stål kan benyttes i bygninger

Tilrådde forkunnskapar

BYG200 Materiallære og BYG105 Bygningskonstruksjoner.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Obligatoriske skriftlige innleveringer
 • Bedriftsbesøk/Ekskursjon

Arbeidskrav

7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

 • Stålstandard NS-EN 1993-1-1
 • Knutepunktstandard NS-EN 1993-1-8
 • Kompendium i faget.
 • Formelbok: Stålkonstruksjoner - Profiler og formler
 • Kalkulator utan kommunikasjonsmuligheter.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BYG142 (1) - Bygningskonstruksjoner 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB070 (1) - Stålkonstruksjoner - Reduksjon: 10 studiepoeng