BYG107 Stålkonstruksjoner

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til stålkonstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for dimensjonering av enklere stålkonstruksjoner.

Hovedtema:

 • Plastisk og elastisk kapasitet av bjelker, søyler, rammer
 • Torsjon, St. Venant- og hvelvningseffekter
 • Knekking og vipping av bjelker, søyler og rammer
 • Forbindelser: bolter, sveiser

Kort innføring i:

 • Plateknekking
 • Brannmotstand
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Konstruksjonsdetaljer
 • Valg av bæresystem
 • Beregning av konstruksjonselementer ved hjelp av beregningsprogram

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til stålkonstruksjoner
 • ha kunnskaper om dimensjonerende situasjoner for stålkonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av stålkonstruksjoner
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for stålkonstruksjoner

Ferdigheter

 • kunne dimensjonere enklere elementer i stålkonstruksjoner
 • kunne dokumentere beregninger for stålkonstruksjoner
 • kunne modellere og beregne enkle stålkonstruksjoner med beregningsprogram

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan stål kan benyttes i bygninger

Krav til forkunnskaper

Nei

Anbefalte forkunnskaper

BYG200 Materiallære og BYG105 Bygningskonstruksjoner.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Obligatoriske skriftlige innleveringer
 • Bedriftsbesøk/Ekskursjon

Arbeidskrav

7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Stålstandard NS-EN 1993-1-1
 • Knutepunktstandard NS-EN 1993-1-8
 • Kompendium i faget.
 • Formelbok: Stålkonstruksjoner - Profiler og formler
 • Kalkulator utan kommunikasjonsmuligheter.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG142 (1) - Bygningskonstruksjoner 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB070 (1) - Stålkonstruksjoner - Reduksjon: 10 studiepoeng