Hopp til innhald

Studieplan - Engelsk 1, 1.-7. trinn

Hausten 2021

. Du får kunnskap om korleis språket er bygd opp, og bruk av ulike tekstar på barnetrinnet. Utvikling av eiga språkferdigheit og tekstkompetanse står sentralt.

Engelsk 1 for 1.-7. trinn består av to emne. Vidareutdanninga gir innføring i engelskundervisning for 1.-7. trinn, og kva som kjenneteiknar elevane i denne aldersgruppa og deira språkutvikling. I tillegg gir studiet innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar.

blir tatt i bruk i studiet, og studentane skal gjennomføre eit klasseromretta didaktisk prosjekt der dei reflekterar over eigen praksis. Du skal dele kunnskap med kollegaer og minst ein frå leiinga.

med tre samlingar per semester, torsdagar og fredagar. Samlingsstad: Høgskulen på Vestlandet Stord.

og brukast til leksjonar, arbeidsoppgåver og obligatoriske arbeidskrav.