Hopp til innhald

Fornybar energi

Utdanningsplan 2022 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatorisk 160
Valgretning
Samlet krav: 180

Obligatorisk

Krav: 160 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgretning

Fordypning i planlegging

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Innføring i planlegging

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen