Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5-10

Bachelor

Dette studieprogrammet er for deg som har begynt på en 4-årig grunnskole- eller allmennlærerutdanning før 2017, men som ikke har ferdigstilt lærerutdanningen. Dette studieprogrammet er særlig egnet for deg som jobber som lærer i skolen, og din skoleeier kan søke om stipend fra Udir.

Hopp til

  Om søking og opptak

  Opptakskrav

  • Minimum 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning påbegynt før 2017.
  • Minst 75 dager (15 uker) veiledet og bestått praksis for å få tilbud om studieplass. Antall praksisdager må være dokumentert i karakterutskrift, eller i en bekreftelse fra studiestedet.

  Søkere som kan dokumentere ansettelse i grunnskolen vil bli prioritert.  Attest som skal fylles ut av arbeidsgiver må lastes opp i søknaden under mine dokumenter.  

  Søkere som tas opp til studiet og trenger praksis, må legge frem politiattest. Jfr. Universitets- og høgskoleloven §4-9 første ledd. 

  Det er ikke opptak til studieprogrammet høsten 2024.

   

  For å kunne søke opptak, må du til nå ha fullført: 

  • 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning som er påbegynt før 2017. 
  • 75 dager (15 uker) praksis i grunnskolen. 
  • Søkere som kan dokumentere ansettelse i grunnskolen vil bli prioritert. Du må levere en attest som signeres av arbeidsgiver.  
  • Det er ønskelig at du på forhånd gir oss en plan som viser tidligere emner du har i utdanningen din. 

  Vi tilbyr en tilrettelagt utdanning slik at du kan få tatt fagene som du trenger for å få vitnemål som 4-årig grunnskolelærer og dermed ferdigstilt lærerutdanningen din. Studiet kan være krevende og studenten må belage seg på å være fleksibel og legge godt til rette selv. Vi tilbyr også studieprogrammet Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1-7. 

  Det er til sammen 20 plasser på 1.-7.trinn og 5.-10.trinn. Studieprogrammet er tidsbegrenset, og siste frist for å få vitnemål er 31.12 2025. 

  Hva kan du jobbe med?

  Behovet for lærere er stort, og de aller fleste som jobber som lærer i grunnskolen etter endt utdanning. Det finnes også grunnskolelærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

  Studieplass på emner og undervisning 

  Du vil få din utdanning vurdert av oss, og vil få tilbud på emner hvor vi har ledige studieplasser. Her kreves det at studenten er relativt fleksibel. Noen emner kan være sammen med master i grunnskolelærerutdanning eller samlingsbasert 1-7. Man kan også være heldig å få plass på kurs som er i den nett- og samlingsbaserte delen av vårt etter- og videreutdanningstilbud 

  Tilbud om studieplass kommer altså på grunnlag av ledige studieplasser. Noen kan få tilbud på emner etter semesterstart. Det vil ikke være mulig å søke fritak fra obligatorisk oppmøte dersom det er krav i emnet du får tilbud om. 

  Det kan være aktuelt for noen studenter å følge fag ved andre høyskoler og universitet i tillegg til det vi tilbyr, så lenge det er avklart med oss på forhånd. Vi oppfordrer derfor alle kandidater til selv å være aktive med å finne studier som kan passe. 

  Organisering 

  Obligatoriske fag: 

  • Pedagogikk og elevkunnskap 60 studiepoeng, inkludert 15 studiepoeng bacheloroppgave. De som ikke har bacheloroppgave fra grunnskolelærerutdanning må ta denne. 
  • Du må ha tre fag. To av fagene må være på 60 studiepoeng og valgt blant skolefagene matematikk, norsk, engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk,) kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag og samfunnsfag. Siste 60 studiepoeng kan være skolefag eller skolerelevante fag, og kan være ett fag på 60 studiepoeng eller to fag på 30 studiepoeng (de som skal ha norsk, matematikk eller engelsk som fag må ha 60 stp. i faget).

  Praksis 

  Krav til vitnemål er 100 dager veiledet og vurdert praksis. Kandidater med lang erfaring fra undervisning i grunnskolen kan søke om at denne kan erstatte noe veiledet og vurdert praksis, inntil 15 dager. Deler av manglende praksis kan etter søknad vurderes gjennomført på egen arbeidsplass. Praksisdager må gjennomføres som hele arbeidsdager. Her må det leveres gyldig politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og eventuell praksis gjennom hele studieløpet. 

  Her finn du meir informasjon om praksis i grunnskulelærarutdanningane.

  Hva forventes av deg som student? 

  Dette studieprogrammet er organisert annerledes enn andre studier/studieprogram og kan oppleves utfordrende for mange. Derfor forventes det at du som student er villig til å legge mye arbeid i studiet og være fleksibel. Det er viktig at du gjør en grundig vurdering av hvor stor studiebelastning du har mulighet til å ta i forhold til din egen livssituasjon. Det forventes også at du er engasjert og at du ønsker å jobbe med barn og unge, i tillegg til at du er motivert til å tilegne deg ny faglig kunnskap og at du har gode samarbeidsevner. 

  Tidsbegrensningen på studieprogrammet krever at du har fått vitnemål innen 31. desember 2025 og dette gjør at det er viktig å sikre at du blir ferdig innen fristen. 

  Hvordan komme i gang? 

  For å komme i gang, ber vi deg fylle ut en såkalt «planlegger». Den kan hjelpe deg med å finne hva du trenger å ta for å fullføre, hvordan du kan planlegge dette og hva som kreves. Når det er gjort kan du ta kontakt med studieveileder Øystein Frøyland for mer informasjon eller for å få en vurdering på om du er kvalifisert til å få studierett på studieprogrammet.

  Du må i tillegg registrere søknad i søknadsweb. Søknadsweb åpner 1.februar og søknadsfrist er 15.april. Last også opp «planleggeren» i din søknad under «mine dokumenter», når du søker.

  For å veilede deg trenger vi tilgang til vitnemålet ditt. Om du ikke allerede har delt informasjonen din med oss, deler du dette ved å bruke Vitnemålsportalen. 
   
  I veiledningen vil vi se på hvilke emner du allerede har tatt kan innpasses i den fireårige grunnskolelærerutdanningen (1.-7 trinn eller 5.- 10 trinn.). Dersom du får opptak får du en individuell utdanningsplan ut fra det du har og hva vi kan tilby. 

  De som har tatt 4-årig allmennlærerutdanning må påregne at de kanskje må ta flere studiepoeng for å innfri kravet til vitnemål for 4-årig grunnskolelærerutdanning. 

  Stipend og lån 

  Søkere til dette studieprogrammet blir tatt opp som ordinære studenter, og kan søke studiestøtte gjennom Lånekassen. 

  Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.Søknadsfrist 1. februar. 

  Utdannings- og rekrutteringsstipend 

  Utveksling 

  På grunn av organisering av studieprogrammet med tilbud om studieplass på emner som har ledige studieplasser vil det normalt sett ikke være mulig å søke utveksling. 

  Andre institusjoner med lignende studieprogram

  Se alle HVL sine studietilbud innen lærer- og barnehagelærerutdanninger