Hopp til innhald

Bachelor i Fysioterapi

Utdanningsplan 2017 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Emner i 1. studieår 60
Emner i 2. studieår 60
Emner i 3. studieår 60
Samlet krav: 180

Emner i 1. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

  • BFY101 Fysiologi 1 Semester: 1 5 sp
  • BFY111 Anatomi 1 Semester: 1 3 sp
  • BFY131 Bevegelseslære Semester: 1 12 sp
  • FELLES-1 Etikk og kommunikasjon for helse- og sosialfag Semester: 1 0 sp
  • BFY102 Fysiologi 2 Semester: 2 16 sp
  • BFY112 Anatomi 2 Semester: 2 12 sp
  • BFY121 Fysioterapi; undersøking - teori og praksis Semester: 2 12 sp

Emner i 2. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Emner i 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen