Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord

Utdanningsplan 2021 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Obligatoriske emner

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Inntaksfag

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1 - Engelsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kunst og håndverk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Samfunnsfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 4 Høst: Engelsk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: KRLE 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGBKR141 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk Semester: 5 30 sp

Fag 4 Høst: Mat og helse 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Profesjonsfaglig digital kompetanse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Vår: Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Masterfag

Krav: 90 studiepoeng

Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Samfunnsfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Begynneropplæring i norsk/matematikk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst og håndverk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Jeg har ikke flere fag med 60 sp

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen