Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord

Utdanningsplan 2023 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatoriske emner 120
Inntaksfag
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

Obligatoriske emner

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Inntaksfag

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1 - Engelsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kunst og håndverk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Samfunnsfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen

  • MGBPR101 Praksis 1. år, 30 dager Semester: 1 0 sp
  • MGBPR202 Studenten i møte med elevmangfold - praksis 2. år, 35 dagar Semester: 3 0 sp
  • MGBPRA301 Skulen som organisasjon, praksis 3. år - 20 dagar Semester: 5 0 sp
  • MGBPRA401 Den forskande lærar. Praksis 4. år, 30 dagar Semester: 7 0 sp