Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord

Utdanningsplan 2020 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatoriske emner 120
Inntaksfag
Fag 4, 3. studieår
Masterfag
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

Obligatoriske emner

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Inntaksfag

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1 - Kunst og håndverk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kroppsøving

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 1 - Samfunnsfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 4 Høst: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: KRLE 1 (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Mat og helse 1 (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Masterfag

Krav: 90 studiepoeng

Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Samfunnsfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Begynneropplæring i norsk/matematikk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst og håndverk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Jeg har ikke flere fag med 60 sp

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen