Hopp til innhald

Historie | bachelor

Utdanningsplan 2017 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatoriske emne 120
Valg av valfag
Valfrie emne
Samlet krav: 180

Obligatoriske emne

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valg av valfag

Krav: 60 studiepoeng

Valfag Engelsk årsstudium -ordinært

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag Engelsk årsstudium m/didaktikk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag Idrett årsstudium

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag Jus 50 studiepoeng

Krav: 50 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag Ungdomssosiologi årsstudium

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfrie emne

Valgfrie emner Til toppen