Hopp til innhald

Studieplan - Human Resource Management

Hausten 2013

Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om HR funksjonens ansvar, rolle og oppgaver i styring og ledelse av organisasjoner. Krav til HR som forretningspartner og prosessansvarlig vektlegges, og relevante prosesser, metoder og verktøy gjennomgås. Hovedtema vil være de oppgaver som HR er ansvarlig for og som skal sikre at organisasjonen når sine forretningsmessige mål og ambisjoner.

Det vektlegges å knytte relevant litteratur/pensum til beste praksis i private og offentlige organisasjoner

Studiet skal gi studentene

 • innsikt og forståelse for HR funksjonens ansvar og oppgaver
 • økt kompetanse om ledelse av menneskelige ressurser
 • kunnskap om relevante metoder, virkemidler og verktøy
 • teori koblet mot "beste praksis" fra næringsliv og forvaltning

Organisering

 • Undervisning
  • All undervisning forgår i Høyskolens lokaler i Nygårdsgaten 112 i Bergen
  • Studiet er samlingsbasert med til sammen 4 samlinger over 2 dager
  • Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gjesteforelesere benyttes etter behov.
  • Kurset vil være IKT-støttet slik at kontakt mellom deltakerne og lærerne vil kunne opprettholdes mellom samlingene.

Mer informasjon i emnebeskrivelsen