En liten vektskål foran en diffus bokhylle.

Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode

Etter- og vidareutdanning

Arbeider du med saksbehandling innen helse- og velferdsfeltet? Er det lenge siden du tok grunnutdanning og ønsker en oppfriskning, eller trenger du innføring i grunnleggende forståelse for juridisk metode? Da kan emnet Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode passe for deg.

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

  Kvote

  Hvis det er flere søkere enn studieplasser så blir søkere som har dokumentert at de arbeider med saksbehandling innen helse- og velferdsforvaltning i kommune/NAV-kontor i våre samarbeidskommuner prioritert foran andre søkere.

  Se utfyllende regler i studieplan.

  Søknadskode

  2757

  Emnet går i vårsemesteret hvert år.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag", trykk "Søk"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om frister og ledige studieplassar

  Ordinær søknadsfrist er 1. mars for master og 15. april for videreutdanning. Studium som starter i vårsemesteret har frist 15. november.

  Hvis det er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplasser 20. mai og tilbud om plass blir gitt fortløpende til kvalifiserte søkere fram til det er fullt eller til studiet starter opp.

   

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode?

  Dette emnet gir en innføring i forvaltningsrett og grunnleggende forståelse for juridisk metode. Du vil få praktisk kunnskap om å finne frem til og bruke aktuelle lovregler, grunnleggende kunnskap om juridisk metode, samt kunnskap om sentrale prinsipp og hovedregler i forvaltningsloven som du vil trenge for å gjennomføre videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning. 

  Ønsker du å ta videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning og har ikke juskompetanse på bachelornivå tilsvarende sosionomutdanning, kan dette innføringsemnet passe godt for deg. 

  Hva lærer du? 

  I dette emnet får du kunnskap om:

  • Grunnleggende juridisk metode.
  • Hvordan forvaltningsloven er bygd opp.
  • Innretning og organisering av det norske forvaltningssystemet.
  • Om grunnleggende forvaltningsmessige prinsipp, hvilke hovudregler som finnes i forvaltningsloven og sentrale regler om veiledning, habilitet og taushetsplikt.

  Les mer i emneplanen for JURI800 her.

  Målgruppe

  Ansatte i kommuner og NAV som arbeider med saksbehandling innen helse- og velferdsforvaltning. I prosjektperioden 2022–2025 har våre samarbeidspartnere hovedprioritet. Ledige studieplasser tilbys kvalifiserte søkere fra andre kommuner og NAV-kontor.

  Dersom du ønsker at arbeidsgiver skal dekke studieavgiften må søknaden godkjennes av din arbeidsgiver - se skjema på nettsiden. 

  Praktisk informasjon

  Undervisning

  Hvordan er undervisningen?

  Utdanningen blir gjennomført digitalt med bruk av digitale ressurser i form av blant annet videoforelesinger, digitale samlinger, gruppearbeid, veiledning, diskusjoner, digital spørretime hver uke, selvstudium, skrivetrening, medstudentvurdering av skriftlig arbeid.

  Du har selv ansvar for eigen læring og må selv engasjere deg for å oppnå læringsutbyttet i emnet. For å få samlingene til å fungere er det en forutsetning at du møter forberedt og deltar aktivt både i gruppearbeid og i diskusjoner i klassen.

  De ukentlige spørretimene er et tilbud til studentene der de via digitale møte med faglærer, kan oppklare eventuelle uklarheter i ukene med selvstudiene.

  Timeplan

  Forkunnskap

  Emnet er ikke en forutsetning for å gjennomføre videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning, men det er sterkt anbefalt dersom det er lenge siden du har studert og mangler jus i din grunnutdanning. Opptak til innføringsemnet gir ikke automatisk opptak til videreutdanningen. Du må søke opptak til videreutdanningen innen søknadsfristen 15. april.

  Det er også mulig å ta emnet for deg som bare ønsker en innføring i forvaltningsrett og juridisk metode, uten å søke deg inn på videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning, men emnet er ikke spesielt egnet for dette. 

  Les mer om utdanningstilbud innen helse- og velferdsforvaltning.

  Studieavgift og betaling

  3.000 kr

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Dersom arbeidsgiver skal betale, fyll ut fakturainformasjon.

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Finansiering

  Utdanningstilbudet har finansiell støtte fra HK-dir og vil i første omgang gjennomføres i perioden 2022–2025.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Vil du studere mer?

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs