Kreative fag og læreprosesser

Master

Fra 2022 tar vi ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet, men du kan søke opptak til vårt nye masterprogram i kunstfag.

Hopp til

  Gjennom utdanningen får du utvikle deg innen de kreative fagene, både teoretisk og praktisk gjennom kunstnerisk produksjon. I masteroppgaven din kan du velge å legge mest vekt på enten fagdidaktiske problemstillinger eller kunstnerisk produksjon. Oppgaven skal ha en didaktisk refleksjon.

  Du kan velge å ta dette masterstudiet på heltid (2 år), deltid (4 år), eller som en kombinasjon over 3 år.

  Studiet tilbyr følgende tre fagfordypninger

  1) Kunst og håndverk

  Denne fagprofilen knytter teori til praktisk arbeid i ulike materialer. Vi fordyper oss i kunst- og håndverksfagenes didaktikk, arbeidsmåter, teori og forskningstradisjoner, og avslutter med et stort selvvalgt prosjekt relatert til det påfølgende masterprosjektet.

  Har du spørsmål om fagprofilen kunst og håndverk, kan du ta kontakt med Kjetil Sømoe.

  2) Musikk

  En viktig arbeidsmåte i profilfaget musikk er koblingen mellom praktisk kunstnerisk og didaktisk arbeid og refleksjon knyttet til teori, litteratur og egne arbeidsprosessar. Studentene arbeider med ulike tema fra musikkdidaktisk teori og praksis. De vil få skape og framføre musikk, gjennomføre feltarbeid, arbeide med aktuell forskingslitteratur og produsere tekster i form av for eksempel oppgaver, blogginnlegg og kronikker.

  Har du spørsmål om fagprofilen musikk, kan du ta kontakt med Åsmund Espeland.

  3) Norsk og kreative læreprosesser

  Denne fagprofilen legger vekt på praktisk arbeid med tekstskaping, tekstfremføring og dramaturgi. Vi arbeider med estetiske teorier, retorikk, ulike retninger innen analyse, teksttolking og tekstforståelse. Det blir feltarbeid i løpet av studiet, og du får arbeide aktivt med forskingsmetodisk refleksjon.

  Har du spørsmål om fagprofilen norsk og kreative læreprosesser, kan du ta kontakt med Sissel Margrethe Høisæter.

  Christian Bjørgen jobbar til vanleg ved Kvinneherad vidaregåande skule. Han valte master i kreative fag og læreprosessar for å kunne fordjupe seg i faget han underviser mest.

  I tillegg til fagprofilen du velger og masteroppgaven du skal levere, er det fellesemner som handler om vitenskapsteori og metode, kreative og estetiske læreprosesser, akademisk skriving, tekstanalyse og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  Samlingsdatoer 2022 - Første klasse (kull 21 og deltidsstudentar frå kull 20)

  • Tredje fagprofilsamling 10. til 12. januar 
  • Samling, Akademisk skriving, fellesemnet (L02):  26. til 28. januar
  • Fjerde fagprofilsamling IV:  16. til 18. mars
  • Forskingsskissesamling, fellesemnet (L02): 4. til 6. april
  • Eksamenssamling uke 22:  30. mai til 2. juni (2 dager fagprofil, 2 dager fellesemnet L02)

  NB! 
  Heiltidsstudenter fra kull 21 deltar på alle emner. 
  Deltidsstudenter fra kull21 deltar kun på fagprofil- og eksamenssamlinger. 
  Deltidsstudenter fra kull 20 deltar kun på samlingene i fellesemnet og eksamenssamlingen i juni 2022. 

  Samlingsdatoer 2022 - Andre klasse (heltidsstudenter, kull 20 og deltidsstudenter, kull18)

  Første analysesamling, emne MaCrel-opg: 14. januar
  Andre analysesamling, emne MaCrel-opg: 14. til 16. mars
  Muntlig eksamen, emne MaCrel-opg: juni 2022 (dato ikke fastsatt)

  NB! Det er frivillig oppmøte for deltidsstudenter fra kull 19 på analysesamlingene våren 2022. Tilsvarende samlinger for denne studentgruppen vil være obligatoriske våren 2023. 

  Vil du studere mer?

  Fullført masterutdanning kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier ved nasjonale og internasjonale læresteder.

  Utveksling

  Lengre utenlandsopphold kan være en godkjent del av studiet dersom det tilfredsstiller kravene i studieplanen.