Hopp til innhald

Studieplan - Kunst og handverk, årseining

Hausten 2018

Eit årsstudium kan du bruke til så mykje. Det kan blant anna vera starten på vidare studier i faget, eller ei smaksprøve på lærerutdanninga. Kunst og handverk tilbyr kreativt og skapande arbeid med ulike materialer og teknikkar!

Læringsutbytte

Sjå emnebeskriving under Utdanningsplanar, studiestart 2017 haust.

Arbeidsformer

Aktiviserande arbeidsformer. Teoretisk innføring og praktiske demonstrasjonar. Individuelt arbeid og gruppearbeid.

 

For studentar som ikkje kan delta i undervisning som krev eigenbetaling, legg høgskulen til rette for alternativt undervisningsopplegg som tilfredstiller dei faglige krava.

Vurderingsformer

Mappeeksamen, FOU-oppgåve, Eksamensutstilling.

Internasjonalisering

Du har grunnlag for vidare studier ved høgskular og universitet, nasjonalt og internasjonalt.