Masterstudium «Kreative fag og læreprosesser»

Fagprofil: Norsk og kreative læreprosessar

Studenter diskuterer rundt bord
Foto: Øyvind Sætre

I profilemnet «Norsk og kreative læreprosessar» blir det lagt vekt på praktisk arbeid med tekstskaping, tekstframføring og dramaturgi. Sentralt i emnet står teori om tekst og språk, inkludert estetiske teoriar, retorikk, ulike retningar innen analyse, teksttolking og tekstforståing. Profilundervisninga har fokus på fagdidaktiske grunnlagsproblem og tilnærmingar, og studentane får arbeide aktivt med forskingsmetodisk refleksjon og feltarbeid i løpet av studiet.