Hopp til innhald

Master of Science in Business | Siviløkonom

Utdanningsplan 2023 høst, 120 studiepoeng

Oversikt

Master i økonomi og administrasjon, siviløkonom, Haugesund

Krav: 120 studiepoeng

1. studieår, campus Haugesund

Krav: 60 studiepoeng
Undervisning i Haugesund
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Utveksling
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

2. studieår, campus Haugesund

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Master i økonomi og administrasjon, campus Sogndal

Krav: 120 studiepoeng

1. studieår, campus Sogndal

Krav: 60 studiepoeng
Undervisning i Sogndal
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Utveksling
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

2. studieår, campus Sogndal

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Master i økonomi og administrasjon, siviløkonom, campus Sogndal

Krav: 120 studiepoeng

1. studieår, campus Sogndal

Krav: 60 studiepoeng
Undervisning i Sogndal
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Utveksling
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

2. studieår, campus Sogndal

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Master i økonomi og administrasjon, siviløkonom, campus Bergen

Krav: 120 studiepoeng

Master i Innovasjon og ledelse 1.år 1.semester

Krav: 60 studiepoeng
Test
Krav: 30 studiepoeng
Test 4
Krav: 30 studiepoeng
Master i Innovasjon og ledelse, Obligatoriske emner 1.år
Krav: 30 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen
Alternativ 1 - for studenter som følger undervisning i Bergen
Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Master i Innovasjon og ledelse, Veivalg 1.år 2. semester
Krav: 30 studiepoeng
Alternativ 1 - for studenter som følger undervisning i Bergen
Krav: 30 studiepoeng
Alternativ 2 - for studenter med utvekslingsopphold til UC Berkeley
Krav: 30 studiepoeng
Alternativ 3 - for studenter med utvekslingsopphold til Cape Town
Krav: 30 studiepoeng
Alternativ 2 - for studenter med utvekslingsopphold til UC Berkeley
Krav: 30 studiepoeng
Alternativ 3 - for studenter med utvekslingsopphold til Cape Town
Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Obligatoriske emner Til toppen

1. studieår, campus Bergen

Krav: 60 studiepoeng
Undervisning i Bergen
Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Utveksling, UC Berkeley
Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen
Utveksling, Gründerskolen Houston
Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Utveksling, Cape Town
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

2. studieår, campus Bergen

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

2. studieår, campus Bergen

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

2. studieår, campus Bergen

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen