Rektorutdanning

Rektorutdanningen er et tilbod til deg som ønsker å utvikle deg som skoleleder og være med på å forme framtidas skole.

Viktige datoer 2021

1. februar: Søknadsskjema blir tilgjengelig på udir.no   
1. mars: Søknadsfrist for rektorer og andre skoleledere  
15. mars: Frist for skoleeiere til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader.  
30. april: Frist for Udir til å behandle søknader som er godkjent av skoleeiere, og til å gjennomføre første fordeling av studieplasser  15. juni: Frist for Udir til å gjennomføre andre fordeling av studieplasser

Les mer om rektorutdanningen på Utdanningsdirektoratet sin side

30 studiepoeng: