To sjukepleiarstudentar som øver seg på ei testdukke.

Sykepleie | kliniske spesialiteter | suppleringsopptak

Master

Suppleringsopptaket er for deg som ønsker å fullføre en mastergrad i sykepleie – kliniske spesialiteter (120 studiepoeng), og som tidligere har gjennomført 60 studiepoeng i en av spesialitetene i opptakskravet.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Fullført videreutdanning i klinisk sykepleie (60 sp) i studieretningen du søker på, enten: gastrosykepleie, infeksjonssykepleie og smittevern, lungesykepleie, nevrosykepleie, stomi- og kontinenssykepleie eller uroterapi.

  Søknadskode

  3049 (gastro), 3050 (infeksjon og smitte), 3051 (lunge), 3052 (nevro), 3053 (stomi), 3054 (uroterapi)

  Studiet har vanligvis opptak i oddetallsår.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om å søke opptak til HVL

  Studiet har normalt opptak annethvert år. Sist oppstart var i 2023.

  Har du allerede fullført 60 studiepoeng i gastrosykepleie, infeksjonssykepleie og smittevern, lungesykepleie, nevrosykepleie, stomi- og kontinenssykepleie uroterapi eller klinisk rettsmedisin, kan du søke om plass på de resterende 60 studiepoengene på masterprogrammet sykepleie – kliniske spesialiteter

  Innhold:

  Hva blir du kvalifisert for?

  Du kan jobbe med klinisk fagledelse av sykepleietjenesten på en avdeling eller enhet. Det kan være som spesialsykepleier med spesielt ansvar for ulike pasientgrupper innen spesialiteten, på sykepleiedrevne poliklinikker, som rådgivere, eller i undervisning og veiledning av studenter og kollegaer.

  Du blir også kvalifisert til å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert sykepleie til pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

  Vil du studere mer?

  En fullført master kvalifiserer deg for opptak til ph.d.-studier. Ph.d.-studiet i Helse, funksjon og deltaking er det mest nærliggende, men ph.d.-studiet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling er også aktuelt.

  Utveksling

  Emnene i masterstudiet har en internasjonal profil med bruk av engelskspråklig litteratur og drøfting av internasjonale faglige problemstillinger i de ulike emnene. I arbeidet med mastergradsoppgaven kan du delta i forskningsprosjekter og internasjonale samarbeidsrelasjoner. Hvis du gjennomfører masteroppgaven i tilknytning til et internasjonalt forskningsprosjekt, kan du ha en utenlandsk veileder eller biveileder fra forskningsprosjektet. I sjette til åttende semester kan du velge et studieopphold i utlandet knyttet til masteroppgavens tema og aktuelle samarbeidspartnere.

  Studieavgift og betaling

  Kr. 15.000 pr semester + semesteravgift

  I studieavgiften inngår:

  • Undervisning på samlingar
  • Tilgang til elektroniske læremiddel på internett
  • Tilbakemelding og oppfølging av oppgåver og øvingar til den enkelte student 
  • Sensur av eksamen og karakterutskrift