Sykepleie | kliniske spesialiteter | suppleringsopptak

Master

Suppleringsopptaket er for deg som ønsker å fullføre en mastergrad i sykepleie – kliniske spesialiteter (120 studiepoeng), og som tidligere har gjennomført 60 studiepoeng i en av spesialitetene i opptakskravet.

Har du allerede fullført 60 studiepoeng i gastrosykepleie, infeksjonssykepleie og smittevern, lungesykepleie, nevrosykepleie, stomi- og kontinenssykepleie eller uroterapi, kan du søke om plass på de resterende 60 studiepoengene på masterprogrammet sykepleie – kliniske spesialiteter. Gjennomføring av resterende 60 studiepoeng starter allerede høsten 2021.

Innhold:

Timeplan høsten 2021
Timeplan MSS590 for våren 2022

Hva blir du kvalifisert for?

Du kan jobbe med klinisk fagledelse av sykepleietjenesten på en avdeling eller enhet. Det kan være som spesialsykepleier med spesielt ansvar for ulike pasientgrupper innen spesialiteten, på sykepleiedrevne poliklinikker, som rådgivere, eller i undervisning og veiledning av studenter og kollegaer.

Du blir også kvalifisert til å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert sykepleie til pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Vil du studere mer?

En fullført master kvalifiserer deg for opptak til ph.d.-studier. Ph.d.-studiet i Helse, funksjon og deltaking er det mest nærliggende, men ph.d.-studiet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling er også aktuelt.

Utveksling

Emnene i masterstudiet har en internasjonal profil med bruk av engelskspråklig litteratur og drøfting av internasjonale faglige problemstillinger i de ulike emnene. I arbeidet med mastergradsoppgaven kan du delta i forskningsprosjekter og internasjonale samarbeidsrelasjoner. Hvis du gjennomfører masteroppgaven i tilknytning til et internasjonalt forskningsprosjekt, kan du ha en utenlandsk veileder eller biveileder fra forskningsprosjektet. I sjette til åttende semester kan du velge et studieopphold i utlandet knyttet til masteroppgavens tema og aktuelle samarbeidspartnere.