Systemisk familieterapi og nettverksarbeid

Etter- og vidareutdanning

Denne vidareutdanninga blei hausten 2021 erstatta av ei ny vidareutdanning i familieterapi og relasjonelt arbeid.

-