Systemisk familieterapi og nettverksarbeid

Etter- og vidareutdanning

Hopp til

    Opptakskrav og søknad

    Opptakskrav

    Krav til opptak er bachelor innan sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, sjukepleie, pedagogikk eller tilsvarande, og to års relevant praksis. Anna høgare utdanning og realkompetanse kan etter individuell vurdering kvalifisere til opptak.

    Denne vidareutdanninga blei hausten 2021 erstatta av ei ny vidareutdanning i familieterapi og relasjonelt arbeid.

    -