Smilende ung dame

Tolking i offentleg sektor

Halvtårsstudium

Har du lyst til å bli tolk? Jobbar du som tolk, men vil ha formell kompetanse? Då er dette studiet noko for deg!

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

   
   
  Søkere til ledige studieplasser til arabisk og ukrainsk må dekke tilleggskravet Tospråktest med tilfredsstillende resultat. Er du påmeldt Tospråktest ved OsloMet våren 2024 og ikke tatt testen enda, kan du likevel søke, bare skriv en merknad i søknaden. Frist for påmelding til Tospråktesten var 15.februar, det er ikke mulig å melde seg opp til test nå. 
  Opptakskravet og tilleggskravet må dokumenteres på søknadstidspunktet, dokumentasjon blir ikke etterlyst.
   
   

  Tilleggskrav

  • Godkjent statsautorisasjon som tolk
  • eller tilfredsstillande resultat på Tospråktesten

  Har du tatt Tospråktesten før 2019, må du ta ny test for at den skal være gyldig som opptaksgrunnlag til studiet.

  Om Tospråktesten

  NB: Ny søknadsfrist til Tospråktesten ved OsloMet er 15.februar 2024

  Språka leggast ut på OsloMet sin nettside, og Tospråktesten opnar for søking i desember 2023 med søknadsfrist 15.februar.
  Prøvane blir gjennomførte våren 2024 (mars -mai). Søkjarar må sjølv sørge for å søkje om å ta Tospråktesten innan søknadsfristen 15.februar. Skjermbilde frå påmelding til Tospråktesten lastas opp i søknaden. 

  Har du tatt testen tidlegare, og mottatt e-post fra OsloMet som viser resultatet, er det fint om det legges ved i søknaden. HVL vil innhente informasjon om bestått prøve frå OsloMet, du treng ikkje kontakte OsloMet for å be om resultata.

  Dokumentasjon for godkjent statsautorisasjon som tolk må lastas opp i søknaden.

  Nb! Den gamle ToSPoT-testen gjelder ikkje som opptaksgrunnlag. Spørsmål rundt denne testen kan rettes til tolkeregisteret@imdi.no.

  Informasjon om opptak og rangering til studiet finn du her.

   


  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere tolking i offentleg sektor?

  Tolking i offentleg sektor er eit deltidsstudium som går over eit år og består av to emne. Emna fokuserer på profesjonskunnskap, yrkesetikk og tolking i praksis. Studiet er retta mot deg som vil jobbe som tolk, eller deg som allereie jobbar som tolk, men manglar formell kompetanse/tolkeutdanning.

  Du kan studere tolking i offentleg sektor ved campus Bergen.

  Studiet er eit samarbeid med Universitetet i Bergen, og skal førebu studentane på tolking av institusjonelle samtaler i norsk offentleg sektor. 

  Kva lærer du?

  I løpet av studiet skal du tileigne deg grunnleggande kunnskap om tolkeprofesjonen og yrkesetiske aspekt ved tolkerolla. Du skal også tileigne deg kontekstuell kunnskap og kompetanse innan utvalde fagområde innanfor offentleg sektor og tilhøyrande terminologi både på norsk og på tolkespråket, samt ferdigheiter i tolketeknikk og tolkemetodar.

  Studiet krev mykje praktisk språktrening og ein stor eigeninnsats mellom samlingane. Oppgåver vil bli gitt. Det er føresett aktiv bruk av tilvist materiale ved sjølvstudium.

  For hausten 2024 kan du søkja opptak i desse språka:

  • Arabisk
  • Oromo
  • Russisk
  • Somali
  • Tigrinja
  • Ukrainsk

  Det er 30 studieplassar på studiet og det vil bli tatt opp studentar i dei fire språka med flest kvalifiserte søkarar.

  Eit nett- og samlingsbasert studium 

  Tolking i offentleg sektor er eit nett- og samlingsbasert studium, med tre samlingar på to dagar per semester. Samlingane har fysisk oppmøte og føregår på HVL sin campus Bergen på Kronstad. I tillegg til samlingane blir det åtte nettmøte haust og 10 nettmøte vår. Det er krav om 80% tilstedeværelse.

  Tidspunkt for samlingar og nettundervisning 2024-2025 kommer.

  Tidspunkt for samlingar og nettundervisning 2024-2025. 

  Studiet startar opp 1. september 2024.

  Det vil bli gjennomført samlingar i følgande veker hausten 2024: 35, 38 og 44. Våren 2025 blir det samlingar i vekene 2, 7 og 13.

  Samlingane går over to dagar:
  Fredag kl 11.15 – 17
  Laurdag kl 09 – 15

  Det vil bli nettundervisning (ein til to timar i tidsrommet mellom kl 18-20 på tysdagar) i følgande veker:

  Hausten 2024: Veke 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44 og 45

  Våren 2025: Veke 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14,  15, og 17

  Vurderingsformer

  • Emne 1 avsluttast med ein individuell skriftleg eksamen i slutten av haustsemesteret.
  • Emne 2 avsluttast med ein praktisk eksamen i slutten av vårsemesteret.

  Langsiktig språkplan

  Høgskulen på Vestlandet har i samarbeid med OsloMet utvikla ein langsiktig språkplan for dei ulike kvalifiseringstilboda for tolkar. Her kan du lese om kvalifiseringstilbodet.