Hopp til innhald

Studieplan - Høgskulepedagogikk

Hausten 2020

Studieprogrammet kvalifiserer undervisarar i høgare utdanning etter dei høgskulepedagogiske krava som er sett i forskrift om tilsetting og opprykk, og dei nasjonale retningslinene for basiskompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskapar:
Kandidate skal ha god kunnskap om undervisning og læring i høgare utdanning

Ferdigheiter:
Kandidaten skal kunne undervise, vurdere og utvikle undervisninga slik at den fremjar studentanes læring

Generell kompetanse:
Kandidaten skal arbeida på ein måte som fremjar læring og utvikling blant studentane.

Innhald

Studiet er eit innføringsemne i høgskulepedagogikk som tel 5 sp.

Praksis

Kollegarettleiing og utprøving av didaktiske metodar.

Arbeidsformer

Deltaking på samlingar/nettmøte og ulike teoretiske og praktiske oppgåver relevant for eiga undervisningspraksis.

Vurderingsformer

Oppgåve og mappevurdering.

Karakter: Bestått/ikkje bestått

Krav til studieprogresjon

Ingen

Internasjonalisering

Nei