Hopp til innhald

Studieplan - Høgskulepedagogikk

Hausten 2021

Studieprogrammet kvalifiserer undervisarar i høgare utdanning etter dei høgskulepedagogiske krava som er sett i forskrift om tilsetting og opprykk, og dei nasjonale retningslinene for basiskompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidate skal ha god kunnskap om undervisning og læring i høgare utdanning

Ferdigheiter
Kandidaten skal kunne undervise, vurdere og utvikle undervisninga slik at den fremjar studentanes læring

Generell kompetanse
Kandidaten skal arbeida på ein måte som fremjar læring og utvikling blant studentane.

Innhald

Studiet består av eit innføringsemne i høgskulepedagogikk som tel 5 sp. og emnet fagdidaktisk fordypning i høgskulepedagogikk som også tel 5 sp.

Praksis

Kollegarettleiing og utprøving av didaktiske metodar.

Arbeidsformer

Deltaking på samlingar/nettmøte og ulike teoretiske og praktiske oppgåver relevant for eiga undervisningspraksis.

Vurderingsformer

Oppgåve og mappevurdering.

Karakter: Bestått/ikkje bestått

Krav til studieprogresjon

Ingen

Internasjonalisering

Nei