Ung voksen jente sitter på en benk med barn foran seg.

Voksenrollen i et inkluderende miljø i barnehage og SFO

Etter- og vidareutdanning

Jobber du i barnehage eller SFO og ønsker å lære mer om hvordan du kan bidra til god lek og inkluderende praksis i hverdagen? Gjennom dette studiet vil du øke din kompetanse på hvordan støtte barn i barnehage og skole i deres lek og utvikling.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Hvorfor studere Voksenrollen i et inkluderende miljø i barnehage og SFO?

  Som voksen har du stor betydning for barns språk- og matematikkutvikling, og gjennom dette emnet får du ny kunnskap og kompetanse i hvordan du kan bidra til å skape et trygt og godt miljø for barns læring og utvikling.

  I tillegg vil studiet gi kunnskap om hvordan fysisk utforming av inne- og utemiljø er med på å skape et inkluderende miljø.

  Hva lærer du?

  Du lærer om barns ulike forutsetninger for utvikling og læring, og du vil øke din kompetanse på hvordan møte hvert enkelt barn i hverdagen, slik at du kan bidra til å skape et trygt og godt leke- og læringsmiljø for barna.

  Se emneplan for mer informasjon om studiet

  Målgruppe

  Dette studiet er for deg som er barne- og ungdomsarbeider.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Undervisninga vil veksle mellom forelesninger, webinar, og praktiske oppgaver. Både de fysiske og digitale samlingene vil inneholde praktiske aktiviteter som skal løses selvstendig og i grupper. Mellom samlingene arbeider studentene sammen med oppgaver knyttet til studiet, veiledning blir gitt underveis.

  Samlinger

  Undervisningen foregår fredag kl. 15.00 – 19.00 og lørdag kl. 9.00 – 15.00. 

  Samlinger høsten 2023:
  25-26. august
  22.-23. september
  20.-21. oktober
  17.-18. november (digital)

  Anbefalt forkunnskap

  Utdanning som barne- og ungdomsarbeider.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter.

  Vurderingsform

  Muntlig individuell vurdering/eksamen

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet AOF og Høgskulen på Vestlandet

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs