Forkurs | Bergen

Forkurs

Dette kurset er for deg som har yrkesfagleg utdanning, men manglar generell studiekompetanse. Forkurset gir eit godt grunnlag for å søke høgare teknisk utdanning i Norge og er ei god plattform for framtidige yrke.

Faga som inngår i kurset er:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Norsk
  • Engelsk
  • Teknologi og samfunn

Faga i forkurset er på vidaregåande skule-nivå, men gir ikkje offentleg eksamen.

Forkurset er basert på "Nasjonal plan for eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhøyrande halvårig realfagskurs" utarbeidd av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014.

Korleis er undervisninga?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som krev aktiv deltaking. Undervisninga skjer normalt på dagtid i vekedagane. I løpet av året vil det kunne bli ei helg med lab-forsøk i fysikk. Alle fag har obligatoriske innleveringsoppgåver.

Det er Metis Privatistskole Bergen som står for gjennomføringa av forkurset til ingeniørutdanning, på vegne av Høgskulen på Vestlandet. Metis sine lokale ligg i Lars-Hilles gate 15/17. Sjå nettsida til Metis

.