PETER – Political Economy in Teacher Education Research

Fordi lærere er anerkjent som de viktigste faktorene for å forbedre kvaliteten på utdanningen, er reformering av lærerutdanning for tiden kjernen i utdanningspolitikken i de fleste land i verden.

NB: Denne forskargruppa vil slå seg saman med forskargruppa COMPARE i februar 2022. 

Forholdet mellom høyere utdanning og skoler, under overskriften partnerskap eller samarbeid, er en av nøkkeldynamikkene i denne form for faglig utdanning. Men forskning på dette området har ikke tidligere hatt en systematisk forståelse av begreper som arbeidsdeling eller motsetninger mellom bruksverdi og utvekslingsverdi som ligger i et politisk økonomisk perspektiv.

PETER er organisert rundt sentrale problemstillinger i og rundt lærerutdanning, kritiske politiske økonomi-perspektiver og blandede metoder. Prosjektet er strukturert som en samarbeidende global forskningsgruppe satt sammen fra forskjellige nasjonale forskningsgrupper i en satellittorganisasjon rundt disse sentrale problemstillingene og teoretiske ressursene.


PETER vil være en forskergruppe som tilbyr forskningsmuligheter til doktorgradsstudenter, masterstudenter og kompetanseutvikling for ansatte som er interessert i lærerutdanningsforskning. Prosjektet har også et langsiktig formål å skape felles ph.d.- og mastergradskurs på hver institusjon.

Nyeste publikasjoner

Ellis, Vivian Thomas; Maguire, Meg.
Teacher education pedagogies based on critical approaches: Learning to challenge and change prevailing educational practices

Sataøen, Svein Ole; Foss, Vigdis
Barnehage og profesjon som politisk felt (2017)

Trippestad, Tom Are; Werler, Tobias Christoph; Swennen, Anja
The Struggle for Teacher Education. International Perspectives on Governance and Reforms (2017)

Trippestad, Tom Are
The Visionary Position: Critical Factors of Utopian Social Engineering in Education Reforms (2017)

Trippestad, Tom Are; Swennen, Anja; Werler, Tobias Christoph
The Struggle for Teacher Education (2017)

Trippestad, Tom Are;Swennen, Anja; Werler, Tobias Christoph
Reform as a State of Exception (2017)

Pågående forskningsprosjekter

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking