Samfunnsfagkonferansen 2023: Samfunnsfaget i urolege tider 

Samfunnsfagkonferansen i år skjer i ei tid med krig i Europa, menneskerettar under auka press, auka polarisering, teknologiske omveltingar og ei overhengande klimakrise.

Konferansen organiserast i år av Høgskulen på Vestlandet, og vil bli arrangert på vår campus i Bergen. 

Sjå informasjon om program og innsending av bidrag under. 

Påmeldingslenke for konferansen kjem.

Program

Endringar i programmet kan forekomme.

Torsdag 30.11 

09:00-10:00: Registrering og kaffe 

10:00-10:15: Åpning/kulturelt innslag 

10:15-11:15: Keynote 1 

11:15-12:15: Lunsj 

12:15-14:15: Parallellsesjon 1 

14:15-14:30: Pause 

14:30-15:30: Årsmøte 

15:30-15:45: Pause 

15:45-17:45: Parallellsesjon 2 

17:45-19:00: Pause 

19:00-23:00: Konferansemiddag 

 

Fredag 01.12 

09:00:10:00: Keynote 2

10:00-10:15: Pause 

10:15-12:15: Parallellsesjon 3 

12:15-13:15: Lunsj 

13:15-15:15: Parallellsesjon 4 

15:15-15:30: Pause 

15:30-16:30: Paneldebatt og avslutning 

Stipendiatsamling 29.11

Me inviterer stipendiatar i lærar- og barnehagelærarutdanninga til å presentera utkast til artiklar, kapittel eller kappe. Me delegerer nærlesing til kvarandre og bruker seminaret til eit forum for framdrift og konstruktiv kritikk. Me ønskjer alle tematikkar velkommen.

Program:

12.00    Velkommen m lunsj

12.45    Seminar

17.00    Seminar slutt

19.00    Middag for seminardeltakarar på eit høveleg sentrumsnært etablissement

Spørsmål om stipendiatseminaret? Send til erlend.eidsvik@hvl.no

Innsending av bidrag

Samfunnsfaget si rolle i urolege tider 

Samfunnsfagkonferansen i år skjer i ei tid med krig i Europa, menneskerettar under auka press, auka polarisering, teknologiske omveltingar og ei overhengande klimakrise. 

Kva er rolla til samfunnsfaget i slike urolege tider? Demokratiforståing, berekraftig utvikling og barn og unge sine behov for å meistre eigne liv og helse står som overordna berebjelkar i skule og barnehage. Faget turnerer i ei rekke spenningar, til dømes mellom sosialisering og systemkritikk; mellom kritisk tenking og framtidshåp, mellom fokus på individ- og systemnivå, mellom natur og samfunn, mellom fortid og samtid.  

Kva rolle skal lærar- og barnehagelærarutdanningane ha i utdanninga av framtidige lærarar til undervising med barn og unge midt i alle desse spenningane? 

Vi inviterer til bidrag som adresserer dei mange spenningane i faget i lys av desse overordna tematikkane, teoretisk og empirisk.  

Frist for innsending av samandrag (max 300 ord) er 1.juni 2023.

Samandrag kan sendes via Oxford Abstract

Viktige datoar

Frist for innsending av bidrag: 1.juni 2023

Frist for bestilling av hotellrom til avtalepris: 30.september 2023

 

 

Hotell og konferansemiddag

Me har gjort ein avtale med Scandic Ørnen der me held av rom til konferansedeltakarane 30.11-01.12. Avtalepris på rommane er 1490kr per rom per natt. Bestilling av rom til avtalepris må skje innan 30.09.23. Bookingkode for hotell kjem.

Konferansemiddagen blir også halden på Hotel Ørnen torsdag 30.11.

Scandic Ørnen er sentralt plassert nær Bystasjonen i Bergen, i nærleiken av Grieghallen og kulturattraksjonar. Det ligg berre eit par minutts gonge frå bybanestoppet Nygård.

Campus Bergen

Fleire av husa på campus var tidlegare verkstadar for jernbanen. Eit av husa er no campusbiblioteket vårt, eit anna er kantine, og eit tredje blitt til studenthuset med Kronbar.

Klikk her for å sjå deg rundt på Campus Bergen

Slik kommer du deg til oss i Bergen

 

Trykk delta på arrangementet på Facebook

 

Har du nokre spørsmål? Ta kontakt med komiteen

bilde av Espen Helgesen

Espen Helgesen

Førsteamanuensis

bilde av Leif Tore Trædal

Leif Tore Trædal

Førsteamanuensis

bilde av Julie Ane Ødegaard Borge

Julie Ane Ødegaard Borge

Førsteamanuensis

bilde av Yvonne Bakken

Yvonne Bakken

Førstelektor

bilde av Arne Jacob Melting

Arne Jacob Melting

Høgskulelektor

bilde av Erlend Eidsvik

Erlend Eidsvik

Professor

bilde av Helene Oestreich

Helene Oestreich

Arrangementskoordinator