Ledige stillingar

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

HVL lyser ut sju åremålsstillingar, gjeldande frå 1. august og fire år framover:

Alle ledige stillingar ved HVL