Institutt for maskin- og marinfag

Institutt for maskin- og marinfag tilbyr fem utdanningsprogram på bachelornivå og tre på masternivå. Vi har nær 600 studentar og om lag 40 tilsette, og har utdanningsprogram i Bergen og i Haugesund.

Spesialromma våre har moderne laboratorieutstyr som blir nytta til både utdanning og forsking.

MarinLab

Det 50 meter lange skipsmodell-laboratoriumet MarinLab har ei fullautomatisert bølgemaskin. Laboratoriumet blir brukt til undervisning, studentprosjekt og forsking i samarbeid med industrien.