Utdanningsprogram

Institutt for miljø- og naturvitskap tilbyr tverrfaglege utdanningar på bachelor- og masternivå. Vi har óg semesterprogram for innkommande utvekslingsstudentar.