Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag

Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag har over 350 studentar og om lag 60 tilsette, fordelt på campus Bergen og campus Haugesund.

Vi utdannar studentar til viktige og etterspurte oppgåver i samfunnet. Med fire bachelorprogram og eitt masterprogram, er vi eit institutt som spenner frå helsefag til klassiske ingeniørfag. Bioingeniørutdanninga og kjemiingeniørutdanninga er lokalisert i Bergen, medan branningeniørutdanninga er lokalisert i Haugesund

Studieprogramma har eit stort innslag av praktisk ferdigheitstrening som foregår i lyse og moderne laboratorium, og i samarbeid med eksterne verksemder i regionen. Laboratoria blir nytta både til utdanning og forsking. 

Forskingsaktiviteten har stor breidde og skjer i nært samarbeid med næringslivet i regionen og med andre høgare utdanningsinstitusjonar i inn- og utland.

Ved vårt institutt får studantene får brei og oppdatert kunnskap som dei vil ha nytte av når de møter samfunns- arbeids- og næringslivet.

Har du ein idé som du gjerne skulle vidareutvikla, men mangler tid i ein travel kvardag? Då kan eit oppgåvesamarbeid mellom våre studentar, HVL og di bedrift vere noko for deg!