Studenttorget i Bergen

Studenttorget hjelper deg med studierelaterte spørsmål og gir deg informasjon og veiledning om for eksempel opptak, tilrettelegging, praksis, permisjon, forsinket studieløp, utveksling og eksamen. Du kan også komme innom Studenttorget om du trenger noen å snakke med.

Digital studieveiledning

Inntil videre vil all studieveiledning foregå digitalt. Studieveileder for ditt fakultet er tilgengelig på e-post.

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS):

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN):

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap (FØS):

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI):

Du kan nå Studenttorget på:

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Send oss gjerne en e-post til FHS-studierettleiar@hvl.no hvis du har spørsmål. Du er velkommen til å bestille veiledningstime i Studenttorget! Du kan bestille time for å møte oss:

 • Mandag, tirsdag kl 1315
 • Torsdag, fredag kl 9–11

Har du spørsmål om praksis, sender du en e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Send oss gjerne en e-post til FIN-studierettleiar@hvl.no hvis du har spørsmål. Du er også velkommen til veiledning Studenttorget! 

Du kan bestille time eller stikke innom på følgende tidspunkt:

 • Mandag kl 9–13
 • Onsdag kl 13–15
 • Fredag kl 9–11 kun drop in: studieveiledning, utveksling, internasjonale studenter

Studieveilederne i Studenttorget kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emner fra andre læresteder
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utenfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet en faglig studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglige spørsmål.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Send oss gjerne en e-post til FLKI-studierettleiar-Bergen@hvl.no hvis du har spørsmål. Du er også velkommen til å bestille veiledningstime i Studenttorget!

 • Barnehagelærer: tirsdag kl 13–15 og torsdag kl 9–11
 • Grunnskolelærer: tirsdag kl 9–11 og torsdag 13–15 
 • Bachelor, master: tirsdag kl 10–11 og torsdag 14–15 (fra 15. nov.)
 • Praksis, internasjonalisering: tirsdag og torsdag kl 11–13 (kun stikk-innom)

Det er ikke nødvendig å bestille time hvis du vil snakke med praksisadministrasjonen, du kan bare møte opp (i periodene 22. august–30. november og 2. januar–26. april). I mai, juni og desember kan du ta kontakt på e-post eller telefon.

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap (FØS)

Møt oss mandag kl. 13-15 og onsdag kl. 9-11 på B224 på Kronstad. Timebestilling.

Send oss gjerne en e-post til FOS-studierettleiar@hvl.no hvis du har spørsmål.

Studieveilederne kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emner fra andre læresteder
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utenfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet en faglig studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglige spørsmål.

Veiledning om praksis

Har du spørsmål om praksisstudiene dine?

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI):

Praksisadministrasjonen har fast trefftid på veilederrom 1 (B218) i Studenttorget på Kronstad tirsdag og torsdag kl. 11.00–13.00 fra studiestart til november og fra januar til april. Det er ikke nødvendig å bestille time, du kan bare møte opp.

I mai, juni og desember kan du ta kontakt på e-post eller telefon. Vi er ikke bemannet i juli.

Fakultet for helse- og sosialfag (FHS):

Har du spørsmål om praksis ta kontakt med oss på e-post til fhs-praksis@hvl.no. Vi holder til på Kronstad i 3. etg. i A-blokken.

Veiledning om utveksling

Har du lyst til å reise på utveksling? Bestill veildening hos studieveileder for ditt fakultet.

PS: Ved lærerutdanningen må du snakke med praksiskontoret om utveksling, her er det ikke nødvendig å bestille time, du kan bare møte opp.

I Studenttorget kan du også få informasjon om veiledningstjenestene, kurstilbudene og velferdsordningene til studentsamskipnaden Sammen

Slik tar du kontakt med oss


Studenttorget i Bergen
Seniorkonsulent
Avdeling for utdanningskvalitet
Førstekonsulent
Avdeling for utdanningskvalitet
Førstekonsulent
Avdeling for utdanningskvalitet