Viktige omgrep

Du vil sjå at vi brukar ord som prat, samtale og dialog meir eller mindre parallelt på denne nettsida.

Her finn du definisjonane av nokre av dei viktige omgrepa vi brukar når vi snakkar om hovudtemaet.