Øv med studentar og kollegaer

Praksis som er knytt til ulike sider ved det å delta i naturvitskaplege samtalar med barn