Hopp til innhald

Studieplan - Andrespråkspedagogikk

Hausten 2021

. Fokuset i studiet er på lærerarbeid med elever som ikke har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skolegang til nå i Norge.

norskfaget og hvordan en kan arbeide med lesing, skriving og muntlig utvikling hos denne elevgruppa. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: Emne 1 «Andrespråkspedagogikk 1» og emne 2: «Andrespråkspedagogikk 2», hvor emne 2 er fordypning. Emne 1 undervises i høstsemesteret, og emne 2 undervises i vårsemesteret. Begge emner blir avsluttet med en eksamen.

  • tospråklighet og andrespråkslæring, mellomspråk og mellomspråkutvikling
  • flerkulturell undervisning og skole
  • lese- og skriveopplæring for minoritetselever, grunnleggende ferdigheter
  • norsk språk i komparativt perspektiv
  • arbeid med muntlig norsk og muntlige sjangre når norsk er andrespråket
  • utvikling av ordforråd og lesing av fagtekster
  • litteraturundervisning og litterær samtale når norsk er andrespråket