Digital forretningsforståelse for renovasjonsbransjen

Etter- og vidareutdanning

Begrepet digitalisering har i dag større rekkevidde enn digitalisering av informasjon. Det handler om å automatisere prosesser, det handler om å sømløst kommunisere over flere kanaler, og det handler om å utnytte muligheter som nye teknologier presenterer. Ikke minst handler det om å transformere måten bedrifter fungerer på, og å endre forretningsmodellene eller prinsippene bedriftene opererer etter.

Studiet skal gi en grunnleggende forståelse for hvilke ressurser og systemer som finnes i virksomheter, informasjonen de inneholder, og hvordan de støtter bedriftens prosesser. I tillegg tar studiet opp hvordan nye digitale teknologier påvirker og kan påvirke både rammevilkår og prinsipper for forretningsdrift innen ulike bransjer. Studiet tar opp teknologier som regnes med under Industri 4.0, endring av forretningsmodeller og digtial strategi.

Målgruppe

Dette nettbaserte deltidsstudiet kan passe for mange. Å øke kunnskap om digital forretningsforståelse er aktuelt for de fleste ansatte i alle slags bedrifter og bransjer.

Kurset er utviklet for personer med tilknytning til eller interesse for renovasjons- og gjennvinningsbransjen.

Organisering og undervisningsmetoder

Studiet gjennomføres som et nettkurs. Det kan inkludere flere digitale samlinger, flervalgsprøver, læring gjennom dataspill, diskusjoner og vurderinger av medstudenter.

Det er 5 synkrone nettsamlinger og 6 asynkrone undervisninger som kan gjøres når det passer. 

Synkrone samlinger er: 

20. september 2022 kl 19 (oppstart)
4. oktober kl 19
25. oktober kl 19
22. november kl 19
6. desember kl 19 

Bilder fra dataspill brukt i undervisning, utviklet av Turbo Tape Games