Elkraftteknikk

Bachelor

Samfunnet vårt er avhengig av elektrisitet, og stadig meir skal komme frå fornybare energikjelder. Elkraftingeniøren bidrar i eit viktig arbeid - gjennom å sikre samfunnet elektrisitet og utvikle framtidas grøne energiløysingar.

Kvifor studere elkraftteknikk?

Elkraftteknikk er eit breitt fagområde som dekker produksjon, distribusjon, installasjon og bruk av elektrisk energi. Utdanninga er allsidig og gjer deg ettertrakta på jobbmarknaden.

Elkraftteknikk kan du studere i Bergen eller Førde.

I Førde kan du ha enten relevant fagbrev eller studiekompetanse for å få opptak. I Bergen er opptaksgrunnlaget studiekompetanse.

Vi tilbyr også ei nett-og samlingsbasert utdanning i elkraftteknikk.