Elkraftteknikk

Elkraftteknikk er eit fagområde der Noreg har ein dominerande posisjon internasjonalt, med vasskraft og utvinning av olje og gass.

Elkraftteknikk kan du studere i Bergen eller Førde.

I Førde kan du ha enten relevant fagbrev eller studiekompetanse for å få opptak. I Bergen er opptaksgrunnlaget studiekompetanse.