Elkraftteknikk

Elkraftteknikk er eit breitt fagområde som dekker produksjon, distribusjon, installasjon og bruk av elektrisk energi. Elkraftingeniørstudiet er ei allsidig utdanning som gjer deg ettertrakta på jobbmarknaden.

Elkraftteknikk kan du studere i Bergen eller Førde.

I Førde kan du ha enten relevant fagbrev eller studiekompetanse for å få opptak. I Bergen er opptaksgrunnlaget studiekompetanse.